Laddar


Laddar
SPELA UPP LJUD
SE FILM |

Gråspett

Latin: Picus canus (Gemlin 1788)
English: Grey-headed Woodpecker

Käka myror?
Gråspett är en hackspett som inte hackar så mycket. Istället plockar den insekter och myror från halvmurkna träd och myrstackar.

Störst chans att se gråspett i Uppland har man mellan sjön Tämnaren och Färnebofjärdens nationalpark. En klassisk lokal är annars Pansaruddens naturreservat öster om Uppsala. Det äldsta fyndet i världen av gråspett är från Uppland, för 1697 sköt Olof Rudbeck den yngre en gråspett i Uppsala!

Gråspetten stannar i Uppland hela vintern.

Foto: Kjetil Jensen©

De senaste observationerna av gråspett i Uppland

Artfakta om gråspett

Wikipedia om gråspett

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt