Laddar


Laddar

Skog

Latin: Tetrao urogallus (Linné 1758)
English: Western Capercaillie

Urskogsbatalj
Den riktiga gammelskogen är tjäderns rike. I början av april samlas tjädertupparna för att spela. Spelet börjar i träden på natten, just innan det första gryningsljuset sprider sig.

Tjädertuppen har uppsträckt hals med uppåtriktad näbb. Stjärtfjädrarna är uppspända som en solfjäder. Tuppen stöter ur sig en räcka kluckande ljud i en accelererade strof som avslutas med ljudet av en uppryckt buteljkork.

När det börjar ljusna lämnar tupparna träden och tar mark på spelplatsen. På marken går de i bestämda banor och spelar, ibland så gör de ett luftsprång och bullrar med vingarna. Då och då så bröstar två tuppar upp sig mot varandra i en fäktning.

Hönorna finns vid spelplatsen under någon vecka. Det är den enda tiden på året då hönorna är på samma plats som tupparna. Efter de har parat sig med en eller flera tuppar försvinner de från spelplatsen. I slutet av maj lämnar också tupparna spelet.

Barr och grus
Tjädern är gammelskogens riktiga bjässe och kan väga uppåt fem kilo. Om du skrämmer upp en tjäder i skogen så smäller det och brakar om fågelns vingar när den flyger iväg. Tupparna trivs i äldre tallskog med hällmarker. Hönorna finns ofta i lite yngre tall och granskog. Tjädern har sin egen specialdiet – tallbarr. Inga andra fåglar kan livnära sig på denna näringsfattiga diet. En del tallar blir tjädrarnas favoritträd. Deras barr måste smaka extra gott, för tjädrarna äter mycket barr från sina favoriter. Så mycket att trädets krona blir väldigt gles.

Ibland kan man få se en tjäder på en grusväg. Där äter den grus för att underlätta matsmältningen av de svårsmälta tallbarren. Tjäderns mage är omsluten av kraftiga muskler, och när musklerna kramar magen krossar gruset tallbarren och tjädern kan få i sig deras näring. Tjäderns bajs är ungefär fem centimeter långt och tjock som lillfingret på en vuxen. I bajset kan man semånga tallbarr.

Tjädern finns sparsamt i barrskogen. Den var mycket vanligare förr då stora tjäderspel fanns också i de sydvästra delarna av länet. Om du vill se tjäder i Uppland kan Pansarudden och Färnebofjärdens nationalpark vara bra områden. Närmare Uppsala kan man få se tjäder vid Linnés Jumkilsstig.

Se en film om tjäderspel

De senaste observationerna av tjäderclose
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt