Laddar


Laddar

Mindre korsnäbb

Latin: Loxia curvirostra (Linné 1758)
English: Red Crossbill

Vinterkärlek
Den mindre korsnäbben lägger sina ägg långt innan andra fåglar ens börjat flörta. Deras häckningstid sammanfaller med när granens frö mognar. Fågeln plockar ut frön ur grankottar med sin märkliga korslagda näbb.

Finns i grandominerad skog i hela Uppland. Vissa år när granarna har mycket frö kan den mindre korsnäbben vara väldigt vanlig. Om granen däremot har ett dåligt år kan denna fågel vara ovanlig.

Kan göra mindre utflykter vissa vintrar, men långa flyttningar andra år.

Foto: Elvor Ohlin©

De senaste observationerna av mindre korsnäbb i Uppland

Artfakta om mindre korsnäbb

Wikipedia om mindre korsnäbb

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt