Laddar


Laddar

Rönn

Latin: Sorbus aucuparia
English: Rowan

Rönnen blommar på försommaren och doftar då kvalmigt av katturin och rutten fisk. Doften drar till sig stora mängder köttflugor som pollinerar trädet.

Rönn finns i skogs och jordbruksmark i hela Uppland.

Vissa vintrar har rönnarna mycket frukter kvar. De blir då en viktig födoresurs för fåglar. Trastar och sidensvansar äter bären och sprider rönnens frö. Tallbitar plockar ut frön ur frukterna och bidrar därför inte med spridningen.

Foto: Fotofinnaren

Läs mer på den Virtuella floran

Läs mer på Wikipedia

Se bilder på Myller av liv

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt