Laddar


Laddar

Rönn

Latin: Sorbus aucuparia
English: Rowan

Vad är det som luktar?
Rönnen blommar på försommaren och doftar då kvalmigt av katturin och rutten fisk. Doften drar till sig stora mängder köttflugor som pollinerar trädet.

Rönn finns i skogs- och jordbruksmark i hela Uppland.

Vissa vintrar har rönnarna mycket frukter kvar. De blir då en viktig födoresurs för fåglar. Trastar och sidensvansar äter bären och sprider rönnens frö. Tallbitar plockar frön ur frukterna och bidrar därför inte med spridningen.

Foto: Fotofinnaren

De senaste observationerna av rönn i Uppland

Virtuella floran om rönn

Artfakta om rönn

Wikipedia om rönn

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt