Laddar


Laddar

Gulkämpar

Honor och hermafroditer
Gulkämpar har en speciell lösning på könfrågan. Det finns gulkämpar som har blommor med både ståndare och pistill, hermafroditer. Och det finns gulkämpar med blommor som saknar ståndare, honor.

Gulkämpar är en vanlig strandväxt vid kusten. Det finns också gulkämpar som växer utmed en del vägar som blir saltade om vintern.

Om vintern överlever gulkämparna med sin morotsliknande rot. Därifrån växer nya blad ut på våren. På hösten sprider gulkämparna sina frön. De kan klistra sig fast vid djur och lifta till nya skärgårdsöar!

Foto: Emil Nilsson

De senaste observationerna av gulkämpar i Uppland

Virtuella floran om gulkämpar 

Artfakta om gulkämpar

Wikipedia om gulkämpar

close
  • Artlistan
  • Natur
  • utflykt