Laddar


Laddar
SPELA UPP LJUD

Småskrake

Latin: Mergus serrator (Linné 1758)
English: Red-breasted Merganser

Vass näbb
Småskraken äter fisk. Den har en tunn näbb som den fångar fisken med. Näbben är kantad av vassa tänder så att den snabbt kan få ett ordentligt tag om den halaste fisk.

Småskraken är vanlig utmed upplandskusten och finns även sparsamt i sötvatten som Mälaren och Erken.

Flyttar i mitten av september – mitten december till södra Östersjön och mellersta Europa. Återkommer i april – maj.

Foto: Alan D. Wilson©

De senaste observationerna av småskrake i Uppland

Wikipedia om småskrake

Bygg en holk för småskrake


close
  • Artlistan
  • Natur
  • utflykt