Laddar


Laddar

Havsväxter på torra land

På Kungsängen och Ekolns stränder söder om Uppsala har det funnits växter som vanligtvis återfinns vid havet. När Linné vandrade på Kungsängen utanför Uppsala fick han se två märkliga växter. Det var havssälting och strandkrypa. Linné blev förvånad, för de växer normalt ute vid kusten. Han drog därför slutsatsen att Kungsängen en gång varit en strandäng vid havet. Och det stämmer! För tusen år sedan var Kungsängen en strandäng vid havet.

Naturen är i ständig förändring. Havssältningen och strandkrypan försvann från Kungsängen på 1800-talet. Men det finns fortfarande en växt nära Uppsala som vanligen återfinns vid havet. Den heter trift och växer på torrbackarna vid Lugnet och Pustnäs strax söder om Nåntuna, på den östra stranden av Fyrisån.

Det finns ännu en spännande växt som tidigare fanns på Ekolns stränder. Du kanske kan hitta den? Det är smultronklöver, en växt som är ganska vanlig ute på strandängar vid havet. För bara tio år sedan fanns den också vid strandängarna öster om Krusenberg.

Foto: Emil Nilsson

Virtuella floran om havssälting

Virtuella floran om strandkrypa

Virtuella floran om trift

Virtuella floran om smultronklöver


192.jpg
close
  • Artlistan
  • Natur
  • utflykt