Laddar


Laddar

Uppland växer

Uppland reser sig och landskapet växer! Det har det gjort sedan den första stenen reste sig ur havet. Men det har inte alltid skett med samma hastighet. Direkt efter istiden reste sig berggrunden snabbare. Under perioder med varmare klimat har havsytan höjt sig lika fort som berggrunden. Då har inget nytt land bildats. Från de perioderna finns det märken kvar i landskapet. De kallas för strandhugg och finns bland annat utmed sjön Ekoln, söder om Uppsala.

Berggrunden trycks uppåt med en hastighet av 4 millimeter per år i södra Uppland och mer än 6 millimeter per år i norra! Det kallas för landhöjning.

Idag finns det indikationer på att landhöjningen avstannat. Det beror inte på att berggrunden slutat växa uppåt. Istället beror det på att havsytan höjer sig i ungefär samma takt som berggrunden. I sin tur beror det på att jorden håller på att värmas upp. Det är en klimatförändring som är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser.

Foto: Uppsala kommun

Wikipedia om landhöjning

Läs om hur Östersjön bildats

191.jpg
close
  • Artlistan
  • Natur
  • utflykt