Laddar


Laddar

Gölgrodan och Uppland

I Uppland bor den sällsynta gölgrodan. Den finns ingen annanstans i Sverige. Det är en riktig badkruka som inte trivs i vattnet om det är kallare än 16 grader.

Varför är gölgrodan så sällsynt? Vi tror att det beror på att gölgrodan vandrade in till Skandinavien när det var varmare här. Det var för över 6000 år sedan. När medeltemperaturen sedan sjönk efter några tusen år kunde gölgrodorna bara överleva ute vid Nordupplands kust. Där ute finns det nämligen grunda gölar. De värms upp ganska snabbt på försommaren till en badvänlig temperatur. Det gillar gölgrodan.

Gölgrodans gamla favoritgölar växer sakta igen och blir kärr. Då måste gölgrodorna flytta till nya gölar. Det är tur för gölgrodan att landhöjningen finns. Den gör så att nya gölar bildas hela tiden. I Norduppland trycks berggrunden uppåt med ungefär 6 millimeter per år.

2005 flyttades gölgrodor från Uppland till England. Tidigare fanns det gölgrodor också i England, men de sista dog ut på 1990-talet. Forskning har visat att de engelska och de uppländska gölgrodorna var lika varandra också genetiskt. I norra Europa finns en speciell form av gölgrodor. Idag finns de bara i Norge och Sverige, men tidigare fanns de alltså också i England. Våra uppländska gölgrodor är specialanpassade till kraven som den norduppländska miljön ställer.

Det finns andra sorters gölgrodor i Baltikum och centrala Europa. Men det är en annan historia.

Foto: German Oriazola

Älvkarleby kommun om gölgroda

Faktablad från Artdatabanken

Tierps kommun om gölgroda

Wikipedia om gölgroda, på engelska

YouTube film med gölgroda

En till film på YouTube

190.jpg
close
  • Artlistan
  • Natur
  • utflykt