Laddar


Laddar

Silltrut

Latin: Larus fuscus (Linné 1758)
English: Lesser Black-backed Gull

En trut i Afrika
Silltruten flyttar långt. På höstarna flyger de sydöst, ned till Turkiet. Sedan flyger de förbi Israel och ibland ända ner till östra Afrika. På våren flyger de tillbaka samma väg för att lägga ägg i Uppland i början av maj.

Finns i kolonier på småöar och skär utmed kusten och några enstaka i Mälaren. I Uppland finns Östersjöns egen underart av silltrut som kallas fuscus. Den är ovanlig och upptagen på listan över hotade och sällsynta ryggradsdjur.

Flyttar i juli - september sydöst mot östra Medelhavsländerna och östra Afrika. Återkommer i april.

De senaste observationerna av silltrut i Uppland

Artfakta om silltrut

Wikipedia om silltrut

close
  • Artlistan
  • Natur
  • utflykt