Laddar


Laddar
SPELA UPP LJUD

Brun kärrhök

Latin: Circus aeruginosus (Linné 1758)
English: Western Marsh-Harrier

Papperssvala
Ofta svävar den bruna kärrhöken någon meter över vasshavet. Fågeln flyger vingligt och kan snabbt falla ner i vassen om den upptäcker något ätbart. Den äter mest sorkar, fågelungar och grodor, men kan också äta fisk och döda djur.

Den bruna kärrhöken finns i vassrika sjöar, åar och havsvikar. Den har funnits länge i Uppland men minskade kraftigt i slutet av 1800-talet. Efter att den blivit fridlyst i början av 1900-talet blev den vanligare igen.

Flyttar vid mitten av augusti – början av oktober till Medelhavsländerna och tropiska Afrika. Återkommer i början av april.

Foto: Dan Jönsson©

De senaste observationerna av brun kärrhök i Uppland

Wikipedia om brun kärrhök

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt