Laddar


Laddar

Vass

Latin: Phragmites australis
English: Common Reed

Största gräset
Vassen är det största gräset i Uppland. Det har sina blommor i en vippa som sprider sitt pollen i slutet av sommaren. Vassen skapar en nästan ogenomtränglig djungel som gömmer många mystiska fåglar.

Allmän i hela Uppland och dominerar ofta sjöstränder. Finns även rikligt i diken, skogskärr och på mossar. Var inte lika vanlig på 1800-talet och tidigare eftersom strandängarna slogs av människor för att få hö.

Vassen blommar mellan augusti och september. Under vintern överlever vassen genom sina rötter som finns nere på bottnen.

Foto: Emil Nilsson

Myller av liv om vass

Virtuella floran om vass

Wikipedia om vass

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt