Laddar


Laddar

Gräsand

Latin: Anas platyrhynchos (Linné 1758)
English: Mallard

Gamla draken
Gräsänder kan bli upp till 25 år gamla. På vintern samlas de i stora flockar. Då har hanen, som kallas för draken, sin vackraste fjäderdräkt.

Gräsänder är vanliga i hela Uppland. Du finner den vid sjöar och vattendrag men också inne i städer och mindre samhällen om det finns lite vatten. Finns vid svandammen i Uppsala året om och vid Övre Föret i Fyrisån så länge det är öppet vatten där.

Många gräsänder övervintrar inne i centrala Uppsala. Andra flyttar till söderut i Sverige och till Nordsjöländerna under augusti till november. Flyttande fåglar återkommer i mars eller april.

Jörg Hempel©

De senaste observationerna av gräsand i Uppland

Myller av liv om gräsand

Wikipedia om gräsand
close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt