Laddar


Laddar

Kungsängslilja

Latin: Fritillaria meleagris
English: Snake’s head

Typisk Uppsalaväxt från Ryssland
Kunsgsängsliljan, som är Upplands landskapsblomma, är inte ursprungligen från Uppland. Den har rymt från Linnéträdgården, kanske redan på 1600-talet. Nu påträffas kungsängsliljan på många platser runt Uppsala.

Kungsängsliljan är vanlig på stränder och ängar vid sjöarna runt Uppsala men ovanligare längre bort från stan. Om du vill se kungsängslilja kan du gå till Uppsala kungsäng den 20 maj.

Kungsängsliljan övervintrar som frö och som lök i jorden. Kring den 18 – 20 maj börjar kungsängsliljan vanligen blomma på kungsängen. Redan efter några dagar kan slåtterängen vara helt översållad av de vackra blommorna.

Foto: Emil Nilsson

Virtuella floran om kungsängslilja

Wikipedia om kungsängslilja

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt