Laddar


Laddar

Småfläckig sumphöna

Latin: Porzana porzana (Linné 1766)
English: Spotted Crake 

En visslande doldis
Den smälter väl in i vegetationen, men den småfläckiga sumphönan finns där, ganska nära knölsvanen. Ute i naturen är det få som sett den, men desto fler som hört dess läte – en vissling som upprepas natten igenom.

Arten verkar ha varit vanligare förr i tiden, framför allt mer regelbundet återkommande till fågelsjöar i Uppland. Många av de fräken- och starrmader som den trivs i har vuxit igen under 1900-talet. De lever på insekter och andra smådjur som de fångar på mycket grunt vatten.

Flyttar i augusti och september till västra Medelhavsområdet och troligen också till Afrika söder om Sahara. En fågel som ringmärktes vid Ledskär 11/7 1960 återfanns den 19 januari året efter i franska Camargue. Sumphönorna återkommer till Uppland i senare delen av april till början av maj.

De senaste observationerna av småfläckig sumphöna i Uppland

Wikipedia om småfläckig sumphöna

close

Småfläckig sumphöna

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt