Laddar


Laddar

Kungsängsliljor

Känner du till Upplands landskapsväxt? Det är kungsängslilja. Den spred sig från det som idag är Linnéträdgården till Kungsängen redan på 1700-talet. Carl von Linné fann dem där på 1740-talet. När han först såg dem var där bara några få liljor. Efter några år var de mycket vanligare. Liksom många andra växter har den kommit till Uppland med människans hjälp. Kungsängsliljorna kommer ursprungligen från sydöstra Europa. Till Uppsala kom de troligen via Holland där de odlades på 1600-talet. Idag har kungsängsliljan spridit sig i landskapet och verkar trivas på fuktiga ängar runt om i Uppland.

Virtuella floran om kungsängslilja

Wikipedia om kungsängslilja

198.jpg
close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt