Laddar


Laddar

Asp

Latin: Populus tremula (Linné 1753)
English: Aspen

Skogens hotell
Aspen är ett viktigt träd inne i skogen. På trädets bark växer många arter av lavar och mossor. Spillkråka och större hackspett hackar ut sina bon i trädets stam. Varje år bygger de nya bon, det är bra för till exempel sparvugglor och pärlugglor som då kan ta över föregående års bohålor. Aspen är också huvudsaklig boplats för Upplands landskapsinsekt, den lysande röda cinnoberbaggen. 

Asp finns i hela Uppland. Riktigt stora exemplar finns i Fiby urskog.

Blommar i april till maj och sprider sitt pollen i vinden. På hösten blir aspens blad vackert gula och röda innan trädet tappar dem. Men redan under vintern är aspens knoppar förberedda för blomningen till nästa vår!

Foto: FotoFinnaren

Virtuella floran om asp

Artfakta om asp

Wikipedia om asp

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt