Laddar


Laddar
SPELA UPP LJUD
SE FILM |

Tjäder

Latin: Tetrao urogallus (Linné 1758)
English: Western Capercaillie

Urskogsbatalj
Den riktiga gammelskogen är tjäderns rike. I början av april samlas tjädertupparna för att spela. När de flyger in i skymningen smäller det rejält om deras vingar och de markerar sin ankomst med en ljudlig rap. Spelet börjar i träden på natten, just innan det första gryningsljuset sprider sig. Redan innan det ljusnar lämnar tupparna träden och tar mark på spelplatsen. På marken går de i bestämda banor och spelar, ibland gör de ett luftsprång och bullrar med vingarna. Då och då bröstar två tuppar upp sig mot varandra i en fäktning, men oftast håller sig var tupp för sig.

Tjädertuppen har uppsträckt hals med uppåtriktad näbb. Stjärtfjädrarna är uppspända som en solfjäder. Tuppen stöter ur sig en räcka kluckande ljud i en accelererade strof som avslutas med ljudet av en uppryckt buteljkork.

Hönorna finns vid spelplatsen under sista veckan i april. Det är den enda tiden på året då hönorna är på samma plats som tupparna. Efter de har parat sig med en eller flera tuppar försvinner de från spelplatsen. I slutet av maj lämnar också tupparna spelet.

Barr och grus
Tjädern är gammelskogens riktiga bjässe och kan väga uppåt fem kilo. Om du skrämmer upp en tjäder i skogen så smäller det och brakar om fågelns vingar när den flyger iväg. Tupparna trivs i äldre tallskog med hällmarker. Hönorna finns ofta i lite yngre tall och granskog. Tjädern har sin egen specialdiet på vinterhalvåret – tallbarr. Inga andra fåglar kan livnära sig på denna näringsfattiga diet. En del tallar blir tjädrarnas favoritträd. Deras barr måste smaka extra gott, för tjädrarna äter mycket barr från sina favoriter. Så mycket att trädets krona blir väldigt gles.

På våren äter tjädern tuvull och spelplatserna är ofta i anslutning till en liten myr där tuvullen växer. På sommaren blir blåbärsriset viktigt där honan äter knoppar och kycklingarna tar insekter som lever på blåbärsriset.

Tjädern finns sparsamt i barrskogen. Den var mycket vanligare förr då stora tjäderspel fanns också i de sydvästra delarna av länet. Om du vill se tjäder i Uppland kan Pansarudden och Färnebofjärdens nationalpark vara bra områden. Närmare Uppsala kan man få se tjäder vid Linnés Jumkilsstig.

De senaste observationerna av tjäder i Uppland

Artfakta om tjäder

Wikipedia om tjäder

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt