Laddar


Laddar

Aspfjäril

Latin: Limenitis populi (Linné 1758)
English: Poplar Admiral

Illaluktande? Inte då!
Det vi tycker luktar illa tycker aspfjärilen luktar gott. Om du vill locka fram den kan du lägga ut en väl lagrad ost. Men den dras också till ruttnande kött, eller bajs och kiss från rovdjur.

Som larv äter fjärilen aspblad som den mumsar i sig för att kunna växa sig stor så att den överlever vintern.

Aspfjärilen finns i blandskogar i Uppland. Den lägger sina ägg på trädet asp.

Aspfjärilen övervintrar som larv. När det närmar sig vinter formar larven ett löv till ett skyddande hölje. Vid lövsprickningen kryper den ut ur sitt skyddande blad. Först i andra halvan av juni förpuppas larven. De vuxna fjärilarna flyger från slutet av juni till andra halvan av juli. Kanske kommer du att få se en aspfjäril under sommarlovet?

Foto: Kersti Östman©

De senaste observationerna av aspfjäril i Uppland

Artfakta om aspfjäril

Naturhistoriska riksmuseet om aspfjäril

Wikipedia om aspfjäril

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt