Laddar


Laddar

Järpe

Latin: Tetrastes bonasia (Linné 1758)
English: Hazel Grouse

Smygvisslaren
Om du går i skogen och hör en väldigt hög sugande vissling så är det nog en järpe. Ofta är den inte långt borta, så det kan löna sig att börja spana på marken. Om du skrämmer upp den så flyger den ofta bara en kort bit!

Järpen lever i den mer slutna gran- och lövskogen och är därför ganska svår att få syn på. Men om du får syn på en järpe kan du ofta få chansen att titta på den ett tag, för den är inte speciellt skygg. Järpen litar på att kamouflageteckningen gör den svår att upptäcka. Till skillnad från tjäder och orre är både tupp och höna hos järpen spräckligt gråbrun.

Järpen samlas inte på spelplatser som tjäder och orre. Istället så lockar hanen till sig en hona med sitt läte. Hanen uppvaktar sedan honan och om hon väljer honom till sin partner kan de hålla ihop länge.

Du kan få se järpe i hela länet men den är vanligare i skogar där småskaligt skogsbruk bedrivs. Järpen var vanligare innan skogsbruket industrialiserades.

Järpen är en stannfågel. Den finns i Uppland året runt. 

Foto: Wilfried Berns©

De senaste observationerna av järpe i Uppland

Artfakta om järpe

Wikipedia om järpe

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt