Laddar


Laddar

Aspfjädermossa

Latin: Neckera pennata (Hedw.)
English: Feathered Neckera

Sprids av hoppstjärtar (syns ej på bilden)
Mossor befruktas av spermier. De simmar i den vattenfilm som omger mossor under regniga dagar. I mossan lever också väldigt små insekter, hoppstjärtar och pansarkvalster. De kan överföra spermier från handelarna till hondelarna.

Aspfjädermossa har både hondelar och handelar på samma planta. För att hondelarna ska kunna bilda sporer, mossans frön, måste den först befruktas av spermier från handelarna. Det finns också många mossor som är enkönade, då är mossan antingen en hanplanta eller en honplanta.

Finns i hela Uppland. Det är Upplands landskapsmossa och drygt hälften av Sveriges hundra kända lokaler ligger i landskapet.

Förblir grön året om.

Foto: Tomas Hallingbäck

De senaste observationerna av aspfjädermossa i Uppland

Naturhistoriska riksmuseet om aspfjädermossa

Artfakta om aspfjädermossa

Wikipedia om aspfjädermossa

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt