Laddar


Laddar

Skogens hotell

Vi behöver alla någonstans att bo. Vad är ditt hus byggt av? Trä? Då bor du i ett hus byggt av samma material som hackspettar, mesar, pärlugglor och sparvugglor väljer att bo i! Men medan hackspettarna själva kan hacka ut sitt eget bohål, är mesar och ugglor beroende av att hackspettarna överger sina hål. Därför är det en väldig efterfrågan på andrahandslägenheter i skogen. Tur att hackspettarna bara använder sitt bo i ett år!

Många djur och växter är beroende av stora träd. Ett viktigt träd i skogen är asp. Upplands landskapsinsekt – cinnoberbaggen – och landskapsmossan aspfjädermossa är båda beroende av att det finns gamla aspar i skogen. Det är också ett favoritträd för större hackspett och spillkråka. De hackar gärna ut bohål i aspens mjuka ved.

Aspen är ju själv en växt. Med löven tar aspen upp koldioxid från luften. Men hjälp av vatten och solljus omvandlar den koldioxid till socker! Det kallas fotosyntes och är något som alla gröna växter gör.

Trots att hackspettarnas arbete så kan det bli brist på boplatser i skogen. Du kan själv hjälpa fåglarna att hitta en boplats. Bygg en holk!

Foto: Sveaskog

Myller av liv om att bygga holkar

Myller av liv om holkar för insekter

Wikipedia om fågelholkar

Läs om Upplands landskapsmossa

Läs om Upplands landskapsinsekt


196.jpg
close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt