Laddar


Laddar
SPELA UPP LJUD
SE FILM |

Orre

Latin: Lyrurus tetrix (Linné 1758)
English: Black Grouse

Spel och bubbel
I det svaga gryningsljuset fylls luften av märkliga ljud, som om ljudet av en porlande bäck blandats med märkligt väsande. Det är tupparna, orrhanarna, som samlats för spel.  

De vuxna orrarna äter bär, knoppar och skott från lövträd. De unga fåglarna tar också insekter och andra smådjur. 

Orren finns i hela Uppsala län men är inte så vanlig. Den var betydligt vanligare förr och stora orrspel fanns också i närheten av jordbruksbygderna. Gunnar Bruzewitz skriver i Upplands fåglar att den unga generationen fågelskådare kan nog inte göra sig en föreställning om rikedomen på tjäder och orre som fanns ännu i slutet av 1930-talet. 

Om du vill se orre så är chansen ganska stor att få se dem på Linnés Jumkilsstig. Börja tidigt på morgonen vid Studentvilan. Gå stigen mot Jumkil och håll utkik mot björkarna!

Orrarna stannar i Uppland hela året om. 

Foto: Gagea

De senaste observationerna av orre i Uppland

Artfakta om orre

Wikipedia om orre

Film om orrspel i Florarna

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt