Laddar


Laddar

Tall

Latin: Pinus sylvestris (Linné 1753)
English: Scots Pine

Pollen färgar vattenytan (syns ej på bilden)
Det tar två år för en tall att bilda nya frön. I maj och juni sprids pollen från hankottarna i stora mängder - så mycket att sjöars vattenyta kan bli alldeles gul! Enorma mängder pollen av gran och tall sprids över Uppland varje sommar.

Om pollenet träffar på en honkotte har det nått sitt mål. Då gror det en liten slang från pollenet där spermier simmar. Men spermierna går i vila under vintern, det är inte förrän på våren som de fortsätter och befruktar ägget. När en spermie träffar ägget inne i kotten kan ett nytt frö bildas. Men det tar tid för fröna att bli färdigutvecklade. De släpps först på vårvintern året efter. Då kan fröna från tallar spridas långa sträckor med vinden, först i luften och sedan på snön.

Det finns bara två arter som kan äta tallbarr; älg och tjäder. Andra djur har svårt att tillgodogöra sig näringen i de svårsmälta barren.

Tallen är vanlig i hela området. När Linné namngav tall så var han i kronoparken. Alltså är tallen en av de många växter som fått sitt vetenskapliga namn i Uppsala!

Blommar i maj till juni. Tallen har kvar sina barr hela året, men på vintern har den små proppar i barrens luftöppningar.

Foto: Emil Nilsson

Virtuella floran om tall

Artfakta om tall

Wikipedia om tall

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt