Laddar


Laddar

Cinnoberbagge

Latin: Cucujus cinnaberinus (Scopoli 1736)
English: common name is missing

Glänser i solen (syns ej på bild)
I maj månad kryper cinnoberbaggen fram och poserar på aspar. De föredrar träd som dött ganska nyligen. Där sitter de och försöker locka till sig någon att para sig med. Efter parning lägger honan ägg i saven.

Cinnoberbaggen är Upplands landskapsinsekt och i Uppsala län har den sitt starkaste fäste i hela Skandinavien. Den är fridlyst sedan 1944 och cirka 80% av den svenska populationen beräknas finnas i Uppsala län. Om du vill se cinnoberbagge ska du åka till Pansarudden, Fiby urskog
eller Färnebofjärden i slutet av maj.

Larverna lever två år i gamla döda aspar innan de visar sig. Baggen är lättast att få se i maj när de visar sig på aspstubbar.

Foto: Rune Axelsson, Sveriges Entomologiska förening

De senaste observationerna av cinnoberbagge i Uppland

Artfakta om cinnoberbagge

Wikipedia om cinnoberbagge

Svenska Entomologiska föreningen om cinnoberbagge

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt