Laddar


Laddar

Cinnoberbagge

Latin: Cucujus cinnaberinus (Scopoli 1736)
English: ...

Glänser i solen (syns ej på bild)
I maj månad kryper cinnoberbaggen fram och poserar på aspar. De föredrar träd som dött ganska nyligen. Där sitter de och försöker locka till sig någon att para sig med. Sedan lägger honan ägg i saven.

Cinnoberbaggen är Upplands landskapsinsekt och fridlyst sedan 1944 i Uppsala län där den har sitt starkaste fäste i hela Skandinavien. Om du vill se cinnoberbagge ska du åka till Pansarudden, Fiby urskog
eller Färnebofjärden i slutet av maj.

Larverna lever två år i gamla döda aspar innan de visar sig. Baggen är lättast att få se i maj när de visar sig på aspstubbar.

Foto: Rune Axelsson, Sveriges Entomologiska förening

Svenska Entomologiska föreningen om cinnoberbagge

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt