Laddar


Laddar

Blå kärrhök

Latin: Circus cyaneus (Linné 1766)
English: Hen Harrier

Uggla eller mås
Den blå kärrhöken är mystisk. På håll påminner den om en mås när den seglar över åkrar och ängar. På närmare håll är den nästan ugglelik. Den har ett ganska stort huvud med stora ögon. Vilken fågel tycker du den liknar mest, uggla eller mås?

Den blå kärrhöken bygger sitt bo på myrar i Norrland. Sju gånger har blå kärrhökar också försökt föda upp ungar också i Uppland. Men om du vill se den i Uppland har du trots det bäst chans i september och oktober under flyttningen. Då brukar blå kärrhök ses vid Angarnsjöängen, Hjälstaviken och Ledskär.

Blå kärrhökar brukar börja dyka upp i Uppland i september. Den övervintrar i Västeuropa, men vissa år kan enstaka kärrhökar övervintra i Uppland. Under våren passerar de flesta blå kärrhökarna Uppland i april.

Foto: Dan Henriksson©

De senaste observationerna av blå kärrhök i Uppland

När ses blå kärrhök i Uppland?

Wikipedia om blå kärrhök

IBC videos med blå kärrhök

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt