Laddar


Laddar

Sjöorre

Latin: Melanitta nigra (Linné 1758)
English: Common Scoter

Drakformering
Utmed kusten flyger sjöorrar förbi i flock. Det är nästan alltid en klump med fåglar längst fram och en ringlande svans därefter. Sjöorren flyger i drakformering!

Sjöorren bygger sitt bo vid sjöar i fjällen, närmast i Dalarna. Men flockar av sjöorre rastar i Uppland varje år. Kjell Kolthoff, som målat delar av bilderna på Biotopia, skriver på 1930-talet att ”små flockar kan ses i Mälaren till den 12 maj. Under sträcket anträffas arten ofta i Ekoln nära Uppsala varje år”. Det ses fortfarande sjöorre i Ekoln i början av maj!

I september till november flyttar sjöorren till västra Europas kuster där den övervintrar. På våren passerar de Uppland mellan mitten av april och början av juni.

Foto: Mikael Nord©

De senaste observationerna av sjöorre i Uppland

Wikipedia om sjöorre

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt