Laddar


Laddar
SPELA UPP LJUD

Dvärgbeckasin

Latin: Lymnocryptes minimus (Brünnich 1764)
English: Jack Snipe

Häst på träbro
Dvärgbeckasin är en liten märklig fågel. Likt sina större släktingar dubbelbeckasin och enkelbeckasin har hanarna ett orginellt sätt att locka till sig honor. De flyger runt och låter som när en häst galopperar på en träbro!

Dvärgbeckasinen bygger sitt bo på myrar närmast i norra Dalarna och norrut. Men det finns också dvärgbeckasiner som föder upp ungar i sydvästra Småland. Det har också hänt att något enstaka par fött upp ungar i Uppland. Störst chans att få höra dvärgbeckasin har du vid Hjälstavikens norra strandäng efter kl 22:00 i början av maj.

I mitten av september till slutet av november flyttar dvärgbeckasiner söderut till sydvästra Europa och Medelhavsländerna. På våren rastar de i Uppland från mitten av april till mitten av maj.

Foto: Umedeltats Fältstation©

De senaste observationerna av dvärgbeckasin i Uppland

När ses dvärgbeckasin i Uppland?

Wikipedia om dvärgbeckasin

IBC videos med dvärgbeckasin

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt