Laddar


Laddar

Fjällgås

Latin: Anser erythropus (Linné 1758)
English: Lesser White-fronted Goose

Liten och exklusiv
Fjällgåsen riskerar att dö ut i Sverige på grund av jakt vid övervintringsområdet. Därför har fjällgåsägg placerats i bon av vitkindad gås. När fjällgåsungarna blir större följer de med sina fosterföräldrar. Vitkindade gäss övervintrar i Holland till skillnad från fjällgässen som tidigare övervintrade i Irak.

Fjällgås är upptagen på listan över hotade ryggradsdjur i Sverige och är akut hotad. Tidigare kan det ha funnits så många som 100 000 fjällgäss i de skandinaviska bergen. Idag finns det färre än 200.

Utplanterade och färgmärkta fjällgäss passerar Uppland varje år. Om du vill se fjällgås kan du åka till Hjälstaviken i slutet av april till början av maj.

Foto: Wikimedia commons

De senaste observationerna av fjällgås i Uppland 

Myller av liv om fjällgås 

Wikipedia om fjällgås

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt