Laddar


Laddar

Fjällpipare

Latin: Charadrius morinellus (Linné 1758)
English: Eurasian Dotterel

Magisk transportör?
Fjällpiparen är en magisk fågel. Helt plötsligt står de bara där, 80 fåglar mitt på slätten. Det var ingen som såg dem flyga dit. Har de använt en magisk transportör? Sedan försvinner de efter en dag eller två, lika plötsligt som de dök upp. Mystiskt…

Fjällpiparen bygger sitt bo högt upp i fjällen, närmast i norra Dalarna. Under senare delen av maj händer det ibland att en flock av fjällpipare dyker upp på Lövstaslätten.

Fjällpiparen passerar Uppland under andra hälften av september. De övervintrar i Nordafrika. Under senare delen av maj passerar de Uppland på väg norrut.

Foto: Daniel Pettersson©

De senaste observationerna av fjällpipare i Uppland

När ses fjällpipare i Uppland?

Myller av liv om fjällpipare

Wikipedia om fjällpipare

IBC videos med fjällpipare

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt