Laddar


Laddar

Fjällvråk

Latin: Buteo lagopus (Pontoppidan 1763)
English: Rough-legged Buzzard

Spaning från luften
Fjällvråken är en skicklig flygare. Den kan stå nästan still i luften genom att vinkla vingarna. Från luften spanar den efter sorkar och möss som den gärna sätter klorna i.

Fjällvråken bygger sitt bo i Norrland men några övervintrar i Uppland varje år. En fjällvråk brukar uppehålla sig på Kungsängen söder om Uppsala varje vinter.

Flera tusen fjällvråkar brukar passera Uppland i slutet av september till början av oktober. Några få stannar kvar men de flesta söker sig till södra Sverige eller Danmark. De passerar återigen i april när fjällvråken är på väg norrut.

Foto: David Lundgren©

De senaste observationerna av fjällvråk i Uppland

Myller av liv om fjällvråk

Wikipedia om fjällvråk

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt