Laddar










Laddar

Norrlandsgränsen

Var ligger Uppsala egentligen, i södra eller norra Sverige? En norrlänning skulle säga att Uppsala ligger i södra Sverige. Folk från Skåne skulle definitivt kalla Uppland för norra Sverige.

Sanningen är nog att Uppland är både och. Skogar och mossar kan te sig väldigt norrländska medan hagmarkerna känns mer sydliga. Människans har också länge påverkat den uppländska naturen och skapat öppna gynnsamma miljöer för många sydliga arter. Uppland är därför en mosaik av olika naturtyper. I barrskogarna och myrmarkerna trivs djur och växter som är vanligare längre norrut. I hagmarkerna och på strandängarna finns många av de djur och växter som har sin nordgräns i Uppland.

Selma Lagerlöf förstod att det uppländska landskapet var en mosaik av olika naturtyper, en blandning mellan norr och syd. I sin saga ”Nils Holgerssons underbara resa” berättar hon om hur gumman Uppland gick ut i Sverige för att tigga till sig miljöer från de andra landskapen.

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt