Laddar


Laddar
SPELA UPP LJUD

Dubbelbeckasin

Latin: Gallinago media (Latham 1787)
English: Great Snipe

Småfågelsång under pingismatch
På försommarnätterna samlas dubbelbecksiner för att spela. Hanarna bröstar upp sig och spänner ut stjärtfjädrarna. Sedan sjunger de sin märkliga sång. Det låter som någon spelar pingis bland småfåglar!

Dubbelbeckasinen var tidigare en vanlig fågel i Uppland. De födde upp sina ungar på de öppna strandängarna. 500 dubbelbeckasiner sköts på Kungsängen söder om Uppsala 1847!

Mellan augusti och oktober passerar dubbelbeckasiner anonymt Uppland på väg söderut. De övervintrar i de östra delarna av tropiska Afrika. När de flyttar tillbaka igen är de inte lika anonyma. Flera dubbelbeckasiner hörs spela vid Hjälstaviken i slutet av april till början av juni varje år.

Foto: Göran Storensten©

De senaste observationerna av dubbelbeckasin i Uppland

Wikipedia om dubbelbeckasin

close
  • Artlistan
  • Natur
  • Utflykt